• {slogan_1}
  • {slogan_2}
  • {slogan_3}
  • {slogan_4}
  • {slogan_5}
  • {slogan_6}

Souhlas se zpracováním osobních údajů GDPR

* Udělujete tímto dobrovolný souhlas společnosti Czech Hockey Ministry International z.s., se sídlem Miřetice 4, 257 65 Čechtice, IČ: 687 26 261, Spis. zn. L 2730 vedená u Krajského soudu v Praze,  (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: 

- jméno a příjmení
- bydliště
- rodné číslo
- datum narození
- věk
- zdravotní pojišťovna
- výška / váha
- pozice
- velikost dresu
- e-mail
- telefonní číslo

* Jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, datum narození, věk, zdravotní pojišťovna, výška váha, pozice, velikost dresu, email a telefonní číslo je nutné zpracovat za účelem registrace a zasílání informací pro hokejovou školu pořádanou z. s. Czech Hockey Ministry International. Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu 12 měsíců. Zároveň budou zobrazeny na webových stránkách údaje: jméno, příjmení, město, věk, pozice a uhrazená částka. http://www.hockeyministries.cz/cs/hockey-camp/volna-mista.

* Souhlasíte s pořízením a použitím fotografie / fotografií
v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uděluji souhlas s pořizováním a použiváním fotografií, na kterých je zachyceno mé dítě. Souhlasím s tím, aby byly fotografie zveřejněny či poskytnuty pro propagační účely organizace Czech Hockey Ministry International z.s. Zveřejnění fotografií se týká webových stránek: http://www.hockeyministries.cz a https://www.facebook.com/hockeyministriescz a v jiných materiálech v rámci propagace (leták hokejové školy, aj.).

* Prohlašujete, že jestliže mi je méně než 16 let, tak jsem požádal svého zákonného zástupce (rodiče) o souhlas se zpracováním mých osobních údajů.

* S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na camp@hockeyministries.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

* Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na  Úřad pro ochranu osobních údajů.