• {slogan_1}
  • {slogan_2}
  • {slogan_3}
  • {slogan_4}
  • {slogan_5}
  • {slogan_6}

DENNÍ PROGRAM
(Jedná se o přibližný program, který se každý rok mění dle potřeby. Účastníci kempu jsou vždy na začátku kempu s programem seznámeni.)

 

6.45 budíček
7.00 - 7.30 snídaně
7.30 - 7.45 ranní biblické zamyšlení
7.45 - 8.15 převlečení do výstroje
8.15 - 9.45 I. skupina na led a II. do tělocvičny
9.45 - 10.15 převlečení do výstroje
10.15 - 11.45 II. skupina na led a I. do tělocvičny
11.45 I. skupina oběd
12.15 II. skupina oběd
13.00 - 14.00 odpočinek
14.00 - 14.15 odpolední biblické zastavení
14.30 - 15.00 převlečení do výstroje
15.00 - 16.20 I. Skupina na led a II. skupina hry
16.20 - 16.35 převlečení do výstroje
16.35 - 18.00 II. skupina na led a I. skupina hry
17.50 I. skupina večeře
18.20 II. skupina večeře
19.00 - 19.30 slovo má trenér neboli coach´s corner
19.30 - 20.30 večerní program hry, písničky, zábava
20.30 - 21.00 týmová diskuse
21.00 - 21.30 večerka

 

(ČASOVÝ PROGRAM A AKTIVITY SE MOHOU MĚNIT DLE POTŘEBY)